Upute za pretraživanje lektirnih djela i djela za cjelovito čitanje

Objavljeno: Ponedjeljak, 07 Rujan 2020 Napisao/la Marijana Pavić

 

U online katalogu naše školske knjižnice može se provjeriti koja lektirna djela su na raspolaganju – naslovi i broj raspoloživih primjeraka. Pretraživanje možete izvršiti prema raznim kriterijima (naslov, autor, lektira); otvaranjem svakog zapisa dobije se uvid u broj raspoloživih primjeraka. Online katalog knjižnice OŠ Stjepana Radića Bibinje nalazi se na adresi: http://library.foi.hr/lib/index.php?B=1613

Ostalim korisnim sadržajima, e-lektirama, Međunarodnoj dječjoj digitalnoj knjižnici i dr. može se pristupiti preko padleta KNJIŽNICA OŠ Stjepana Radića Bibinje na adresi: https://padlet.com/mrjnpv/9wucdwttve9d

Hitovi: 513