Natječaj 21.01.2017.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Subota, 21 Siječanj 2017 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/17-01-9
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 21. siječnja 2017. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13 i 152/14) ravnateljica  OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

1. UČITELJ GLAZBENE KULTURE – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodnog dopusta, a najduže do 29.6.2017. godine

2. UČITELJ ČEŠKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

3. UČITELJ SLOVAČKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno) na neodređeno vrijeme.

Mjesta popuniti s datumom 9. veljače 2017. godine.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Preslik diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna  osuđujuća  presuda za kaznena djela za koja je zapriječena  novčana kazna ili kazna zatvora.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića

Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će dobiti u roku  8 dana od dana izbora.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice