Predmetna nastava

10 razrednih odjela šk.god. 2021. /2022.

Razred Broj učenika Razrednica
5. a 18 Ana Tadić Marjanović
5. b 21 Lidija Sorić
5. c 18 Ivana Kero
6. a 27 Ana Frleta
6. b 28 Darko Melnik
7. a 21 Marijana Kandić
7. b 20 Ana Rucker
7. c 20 Nina Lonić
8. a 23 Marina Lisica
8. b 25 Ivana Kadoić Stojanov 

 

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice