Završetak Erasmus+ projekta Bridging the Gap

Kategorija: Diseminacija Objavljeno: Utorak, 09 Svibanj 2023 Napisao/la Silvana Stipić

Došli smo do kraja našeg drugog Erasmus+ projekta Bridging the Gap.

Škola je ovim projektom, koji se odnosi na unaprjeđenje inkluzivne klime škole koja bi omogućila učinkovito uključivanje svih učenika u redoviti sustav odgoja i obrazovanja, dobila 15.412,00 eura za financiranje međunarodnih edukacija učitelja i diseminacijske aktivnosti. Projekt je trajao od 1. rujna 2021. do 1. ožujka 2023.

Kroz povijest Bibinje je bilo mjesto odlazaka i dolazaka, a u 21.st. ta je činjenica još aktualnija. Trenutno u našoj školi imamo 9 učenika koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. U sklopu redovnog osnovnoškolskog obrazovanja imamo i učenike koji prate redoviti program uz individualiziran pristup ili redoviti program uz prilagodbu. Svake godine, identificiramo desetak darovitih učenika trećih razreda, a imamo i nekoliko dvostruko izuzetne djece. Isključenost djece zbog različitih psihofizičkih, socijalnih, kulturnih ili obrazovnih mogućnosti ili etičkih i drugih razlika uskraćuje im socijalnu i ekonomsku sigurnost ali i mogućnost za potpuno sudjelovanje u društvu. Stoga mi u OŠ Stjepana Radića Bibinje imamo za cilj povećanje aktivnog sudjelovanja učenika i smanjenje njihova isključivanja vezano uz kulturu, kurikulum i zajednicu lokalne škole. 

Koristeći različite nastavne metode i aktivnosti, diferencijacijom nastavnih sadržaja te stavljajući fokus na formativno vrednovanje uspjeli smo više prilagoditi nastavu svakom pojedinom učeniku. Takvim načinom rada usmjerili smo težište našeg pristupa ka razvijanju potencijala svakog pojedinog učenika. Kroz tehnike disanja, relaksacije, mindfulness, metode pozitivne psihologije, fizičku aktivnost i zdravu prehranu utjecali smo na socijalni rast i mentalno zdravlje učenika. Učenici su potaknuti da bolje razumiju sebe i svoje jače strane što se posebno dalo uočiti u stečenom samopouzdanju i proaktivnom djelovanju učenika u svojoj zajednici, razredu i školi. Učenici slobodnije iznose svoje mišljenje te rado zajednički surađuju u raznim nastavnim aktivnostima i školskim projektima te je tako ublažena socijalnu isključenost ranjivih skupina učenika. Samopouzdanje učenika smo ojačali potaknuvši njihov poduzetnički duh kroz izradu slikovnice Prihvaćanje različitosti i Kuharice zdrave hrane te uključivši ih u društveno-koristan rad kroz aktivnosti školske zadruge.

Za kraj projekta uređen je i završni pano u našoj školi a kako on izgleda možete provjeriti na sljedećoj poveznici.

 

Hitovi: 128

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice