Happy Schools - pozitivna psihologija za sretne učenike i učitelje

Kategorija: Diseminacija Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2022 Napisao/la Marijana Pavić

    

U sklopu diseminacije aktivnosti Erasmus + projekta Bridging the gap koji se provodi u našoj školi učiteljica Češkog jezika Kristyna Rygolova održala je izlaganje za stručne suradnike i nastavnike stranih jezika u kojem ih je upoznala s programom tečaja kojeg je pohađala u sklopu navedenog programa.

Naime, osim redovne nastave u OŠ Stjepana Radića Bibinje od školske godine 2015./2016. odvija se i nastava Češkog jezika te od 2016./2017. godine nastava  Slovačkog jezika za učenike iz cijele Zadarske županije prema modelu C. Kroz tri sata nastave tjedno djeca uče svoj materinski jezik, kulturu, povijest i običaje svog naroda s čime upoznaju i ostale učenike škole.

Učiteljica Rygolova je od 27. rujna do 1. listopada 2021. godine pohađala  tečaj Happy Schools: positive Education for Well-Being and Life Skills Development u Firenzi koji se održao u organizaciji Europass Teacher Academy. U sklopu tečaja obrađivale su se sljedeće teme: osnove primjene pozitivne psihologije u obrazovnoj praksi,  mindfulness te kombiniranje kognitivnih i emocionalnih elemenata  u nastavi kako bi se osiguralo dugoročno usvajanje novih  znanja i vještina. Pritom je istaknula primjere aktivnosti vezane uz primjenu pozitivne psihologije prema tzv. PERMA modelu koji obuhvaća angažiranost, emocije, odnose, smisao i postignuće. Uz ovakav pristup u razredu postižu se bolji odnosi među učenicima kao i njihov bolji uspjeh, a i sami učitelji primjenom pozitivne psihologije na samima sebi unaprjeđuju svoj vlastiti rad te postižu i održavaju zanesenost u radu i osobni procvat koji su nužni u kvalitetnom radu s učenicima.

Erasmus + projekt Bridging the gap drugi je Erasmus projekt u OŠ Stjepana Radića Bibinje koji je započet 1.rujna 2021. s predviđenim trajanjem do  1.ožujka 2023. Projekt je usmjeren ka  postizanju poboljšanja vještina korištenja različitih inovativnih metoda i tehnika  poučavanja kod nastavnika s ciljem postizanja intelektualnog, emocionalnog  i socijalnog napretka  svakog pojedinog učenika, a napose darovitih učenika s poteškoćama te obučavanja nastavnika o promjeni paradigme u pristupu odgojno-obrazovnom radu koja se temelji na principima pozitivne psihologije s ciljem razvijanja potencijala i interpersonalnih vještina svakog učenika. Time se nastoji ostvariti jedan od glavnih ciljeva škole, a to je stvaranje inkluzivne klime koja bi omogućila učinkovito uključivanje svih učenika u redoviti sustav odgoja i obrazovanja kako darovitih učenika, stranaca , nacionalnih manjina tako i učenika s poteškoćama.

Hitovi: 419

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice