Odluka - Natječaj od 21.02.2017.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Srijeda, 15 Ožujak 2017 Napisao/la Administrator

KLASA: 602-01/17-01- 113
URBROJ: 2198-1-40-17-01
U Bibinjama, 15. ožujka 2017. godine.


Temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 i 7/17 ). a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje donosi:

ODLUKU O SKLAPANJU UGOVORA O RADU S KANDIDATOM IZ NATJEČAJA

Odluku možete preuzeti OVDJE.