Predavanje za osme razrede u sklopu projekta MEDICINSKA +

Kategorija: Preventivni programi Objavljeno: Utorak, 18 Travanj 2023 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

Ove školske godine naša škola sudjeluje u kampanji za širenje zdravih životnih navika projekta „MEDICINSKA+“ čiji je nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, a Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu partner.
Tijekom provedbe projekta predviđeno je održavanje kampanje za širenje zdravih životnih navika, s ciljem promocije programa Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar kroz diseminaciju zdravih životnih navika i poticanje interdisciplinarne suradnje školskih ustanova.

Provedba kampanje podrazumijeva provedbu edukacija u trajanju od jednog školskog sata (45 minuta) gdje će se ciljanim skupinama (osnovnoškolci, posebice „osmaši“) predstaviti važnost zdravih životnih navika i njihov utjecaj na kvalitetu života. Provedbom kampanje, nastojat će se potaknuti ciljane skupine na
primjenu zdravih navika u svakodnevnim životnim aktivnostima, kao i na stvaranje interesa za učenje o medicini, daljnje usavršavanje i razvoj karijera u sektoru zdravstva.
Svrha provedbe kampanje u osnovnim školama jest približiti zdrave životne navike učenicima, kao i povećati interes za učenje u području medicinskih znanosti, promovirati programe RCK, te potaknuti „osmaše“ na odabir Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, prilikom upisa u srednju školu.
Predavanje u našoj školi za učenike osmih razreda održano je 17.4.2023.

 

Hitovi: 225

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice