Predmetna nastava

8 razrednih odjela

Razred Broj učenika Razrednica
5. a 26 Marija Mrkić
5. b 25 Nina Lonić
6. a 24 Marina Jelić
6. b 23 Marijana Pavić
7. a 20 Silvija Sikirić
7. b 19 Jasminka Adžić Sikirić
8. a 24 Sandra Jurjević Adžić
8. b 24 Marijana Kandić

 

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice