Što je to Erasmus +

 

(Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Program Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, osoblju se pružaju prilike za sudjelovanje u aktivnostima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini.

Više o Erasmus+ programima možete pronaći ovdje

 

PROJEKT „MOGU VIŠE“

OŠ Stjepana Radića Bibinje djeluje kontinuirano više od 130 god. Danas broji 414 učenika u 20 odjeljenja, o kojima brine 37 nastavnika, ravnateljica, psihologinja i pedagoginja. Škola već dugi niz godina njeguje projektnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, integrirane dane u nastavi, obilježavanje nacionalnih, EU i svjetskih dana te potiče svoje nastavnike i suradnike na usavršavanje. Od školske godine 2009./10. provodimo poseban program rada za darovite u vidu radionica za 3.i 4.razrede te dodatne nastave za učenike viših razreda. Cilj ovog Erasmus+ programa je pružiti priliku nadarenim učenicima da razvijaju svoje sposobnosti, vještine i interese.

 

Budući da radionice za darovite provodimo samo u 3. i 4. razredima, jedan od ciljeva ovog projekta je predmetne nastavnike koji predaju u višim razredima poslati na razne edukacije te tako darovitim učenicima od 5.-8. razreda ponuditi više obrazovnih opcija: rad po programima različite težine i složenosti, izvannastavne aktivnosti, rad s mentorima, pristup izvorima specifičnog znanja, kontakte sa stručnjacima iz područja interesa, više projektne nastave, različite metode učenja. Naše nastavno osoblje treba naučiti i istražiti sve inovativne prakse kako bi poboljšali svoj rad i kvalitetno se nosili sa svim novim zahtjevima podučavanja u današnjem svijetu. Trebaju svojim radom potaknuti kod učenika poduzetništvo, razviti samopouzdanje, maštu i kreativnost, ali i socijalnu i građansku kompetenciju, digitalnu kompetenciju, kulturu svijesti i izražavanje (sposobnost da se cijeni kreativnu važnost ideja, iskustva i osjećaja u medijima i umjetnosti (glazba, film, književnost)). Također razviti kod učenika neke od ključnih kompetencija kao što su komunikacija na materinskom i stranom jeziku, te matematička pismenost.

 

Svrha ovog projekta, i prije svega mobilnosti 7 nastavnika, je usavršavanje nastavnog osoblja u području osmišljavanja i izvođenja inovativne, zanimljive i edukativne nastave; motivirati nastavnike, a time i učenike, za učenje stranih jezika jer je poznavanje jezika nužnost na današnjem tržištu rada, potaknuti aktivnu upotrebu engleskog jezika (koji je službeni jezik projekta) i tako dovesti do prevladavanja jezičnih barijera, sramežljivosti i straha od kontakta s ljudima iz drugih zemalja, širiti kulturnu svijest, učiti tolerantnost i otvorenost, razviti osjećaj pripadnosti Europskoj uniji, razumjeti i prihvatiti kulturne razlike, nadvladati stereotipe i ksenofobiju.

 

Neke od ključnih kompetencija koje želimo razviti kod naših učenika su KREATIVNOST (mentalni proces kojim se stvaraju nove ideje ili se postojeće ideje i produkti kombiniraju na nov način), FLUENTNOST (broj i bogatstvo različitih rješenja), FLEKSIBILNOST (lakoća procjene gledišta, prilagodljivost), ORIGINALNOST (novost i jedinstvenost rješenja), ELABORACIJA (lakoća proširenja razrade zamisli), MAŠTA, ZNATIŽELJA, SAMOPOUZDANJE i kao ključnu kompetenciju NEKONFORMIZAM.

Osjećamo potrebu ponuditi više našim učenicima kako bi ih motivirali i aktivno uključili u nastavni proces.

 

 PARTNERSKE USTANOVE

 

SKUPINA PRIMERA D.O.O.

Prešernova cesta 5

Ljubljana, Slovenia

 

EUROPASS SRL

Via Sant'Egidio 12

Firenza, Italija

 

ETIMALTA (EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE)

ESE Building, Paceville Avenue

St. Julian's, Malta

 

ITC (INTERNATIONAL TRAINING CENTRE)

Františka Križka 1

Prag, Republika Češka

 

OUTDOORED S.R.O.

Masarykovo nam.72

Tynec nad Labem, Republika Češka

 

 

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice